Vállaljuk nagyvállalatának törvényi kötelezettségének eleget tevő energetikai auditjának elkészítését. Az európai uniós irányelveken is alapuló az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyik legfontosabb rendelkezése szerint 2015 decemberétől minden Magyarországon működő nagyvállalat energetikai auditálást köteles végeztetni 4 évente. Amennyiben a törvényben meghatározott kötelezettségét elmulasztja a nagyvállalat, úgy 2017. június 30. után bírságot szab ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

Az energetikai auditálás, az energetikai audit egy olyan összetett vizsgálat, amely magában foglalja az épületek, épületegyüttesek, technológiai folyamatok, valamint az üzemi tevékenységhez kapcsolódó szállítás veszteségeinek az energiafogyasztásra gyakorolt hatásának a feltárását, valamint megoldást ad ezen veszteségek minimalizálására, megszüntetésére. A vizsgálat a rendszer energia felhasználásával, terhelési profilokkal kapcsolatos aktuális, mért adataira épül, továbbá kiterjed az épület vagy épületcsoportok, ipari folyamatok energiafelhasználási profiljának elemzésére.

 

A jogszabályi előírások alapján az energetikai auditban három elkülönített kategória szerint szükséges energia megtakarítási javaslatokat meghatározni:

• költségráfordítás nélküli (pl.: felhasználói szokások változtatásával);

• alacsony költségráfordítású, rövid idő alatt megtérülő fejlesztések;

• magasabb költségráfordítású fejlesztések.

 

Az energetikai audit elkészíttetése – a törvényi megfelelésen túl – számos előnnyel járhat:

• az audit rávilágíthat akár beruházás nélküli üzemeltetési költség csökkentésre;

• rávilágíthat az egyes fogyasztói csoportok energiafelhasználásának a mérésére, ezáltal további megtakarításokat elérve;

• az audit eredményei alapján tervezhetővé/jobban tervezhetővé válik az energiabeszerzés és –gazdálkodás.